“ХУВЬСАЖ БУЙ БОЛОВСРОЛ” (TRANSFORMING EDUCATION) СЭДЭВТ ҮНДЭСНИЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЖ БАЙНА
НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зарласан, 2022 оны IX сард болох “ХУВЬСАЖ БУЙ БОЛОВСРОЛ...
Дэлгэрэнгүй
ОНОШЛОХ, ҮНЭЛЭХ СУДАЛГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
“Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний ...
Дэлгэрэнгүй
АНГЛИ ХЭЛНИЙ ИНСТИТУТЫН БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ЖИЛИЙН “ЕХСЕL” ХӨТӨЛБӨР
“EXCEL” ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг...
Дэлгэрэнгүй
АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨГСӨГЧДӨД СЕРТИФИКАТ ГАРДУУЛАВ
“Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний ...
Дэлгэрэнгүй
EXCEL хөтөлбөрт материал ирүүлэх урилга хүргүүлэх тухай
Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд ЕБС-ийн...
Дэлгэрэнгүй
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БА МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТ” сургалт зохион байгуулагдана
БШУ-ны Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд МБС-ын асуудал хамаарах болсонтой холбоотойгоор Швейцарын хө...
Дэлгэрэнгүй
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ БА МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТ” сургалтын хөтөлбөр
Зорилго: Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтнуудад ТХБ-ын үзэл баримтлал, ...
Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХИЙН ХҮҮХДИЙН ХОС ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА
АНХДУГААР ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ Зорилго Монгол Улсын үндэстний цөөнхийн хүүхдийн хос хэлний сургалтын х...
Дэлгэрэнгүй
СУРАГЧИЙН ЦҮНХ БИЕИЙН ЖИНГИЙН 10%-ИАС ХЭТРЭХГҮЙ БАЙХ НЬ ТОХИРОМЖТОЙ
Цөөн тооны сургууль л сурах бичиг хадгалах локр, шүүгээтэй байна Ихэнх сурагчид цүнхээ буруу үүрдэг ...
Дэлгэрэнгүй