Тогтвортой хөгжлийн боловсрол

TEMPLATE FOR THE COUNTRY INITIATIVE ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН УЛС ОРНЫ САНААЧИЛГЫН ЗАГВАР
Дэлхий нийтээрээ байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалахын зэрэгцээ нийгэм, эдийн засгаа тогтвортой хөгжүүлэх, харилцан ашигтайгаар хамтран хөгжих бүхий л боломжийг эрэн хайж,...