Тушаал

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 03 дүгээр сарын 23 -ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа....
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа....