Тушаал

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 5 дугаар сарын 3-с 14-ний...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-с 30-ний...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-наас 9-ний...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 15-наас 26-ны...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 1-нээс 12-ны...
II сарын 1 - 5 өдрийн хуваарь II сарын 8 - 12 өдрийн хуваарь II сарын 15 - 26 өдрийн хуваарь
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 12 дүгээр  сарын 02 -ны өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/55 дүгээр тушаал http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/12/tushaala55.pdf
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 19-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/11/A52-.pdf (11 дүгээр сарын...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 11-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал (11 дүгээр сарын 11-нээс...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20 -ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг...