Онцлох мэдээ

Дэлхийн улсууд хөгжил дэвшлийн төлөөх хүчин чармайлтаа нэгтгэн Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг батлан хэрэгжүүлж, энэ зорилтын гадна нэг ч орныг, улс дотроо ганц...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэнгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор, Тэгш хамруулан сургах боловсролыг дэмжих төв...
Тус уулзалтад Боловсролын хүрээлэнгийн захирал П.Лхагвасүрэн болон уг санаачилгыг боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд болон “Тэгш таван ухаан” ТББ тэргүүн, зөвлөх доктор Н.Нэргүй,...
Боловсролын хүрээлэнгийн СБСОСС-ын мэргэжил, арга зүйн удирдлагын доор БШУ-ны сайдын 2020 оны А/88 тоот тушаалаар батлагдсан багийн бүрэлдэхүүн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл,...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэнгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор, Тэгш хамруулан сургах боловсролыг дэмжих төв...
Боловсролын хүрээлэн нь Монгол хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судлах 1-р шатны судалгааг 2014 онд, 2-р шатны судалгааг 2019 онд хийж үр дүнг нь...
Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилтуудад бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, асаргаа халамж, хамгаалал, хөгжил боловсролыг цогцоор нь дэмжих бодлого боловсруулахыг...
Засгийн Газраас Улсын Их Хуралд Боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах салбарын бусад хуулиудын төслийг өргөн барьсан. Энэ ажлын хүрээнд  УИХ-ын...
БШУЯ, БМДИ, Боловсролын хүрээлэнгээс хамтран 21 аймаг 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа ЕБС-ийн бага ангийн багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 4...
НҮБ-ийн Хүүхдийн сангаас Боловсролын Хүрээлэн, Марчаахай ХХК-тай  хамтран теле хичээл болон зайн сургалтад хамрагдах боломжгүй сургуулийн өмнөх /4-5/ насны хүүхдэд зориулсан 15...