Онцлох мэдээ

БШУЯ, БМДИ, Боловсролын хүрээлэнгээс хамтран 21 аймаг 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа ЕБС-ийн бага ангийн багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 4...
НҮБ-ийн Хүүхдийн сангаас Боловсролын Хүрээлэн, Марчаахай ХХК-тай  хамтран теле хичээл болон зайн сургалтад хамрагдах боломжгүй сургуулийн өмнөх /4-5/ насны хүүхдэд зориулсан 15...
2021 оны 05 сарын 03-07-ны хооронд “ТХ, ТХЗ, ТХБ ба Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачилга  үндэсний цахим зөвлөгөөн”-ийг амжилттай зохион...
Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон Швейцарын хөгжлийн  агентлагийн хамтран  хэрэгжүүлдэг Тогтвортой хөгжил –II  төслийн хүрээнд “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН...
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” (ТХБ-II)  төслийн хүрээнд “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын...
Боловсролын хүрээлэнгээс гадаад дахь монгол хүүхдэд эх хэл, соёлын хичээл зааж буй багш нарт мэргэжил, арга зүйн арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор...
Өнгөрсөн 1 жил гаруйн хугацаанд  ЕБС-ийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж чадаагүйн улмаас сурагчид агуулгын хоцрогдолд ороод байгаа билээ. Энэ асуудлыг...
Цахим орчинд хүүхдүүдийн мэдлэг авахуйц шинэлэг контент болох ЦАХИМ АЯЛАЛ буюу сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын интерактив жишиг хичээлүүдийг бэлтгэн econtent.edu.mn сайтад байршуулаад байгаа билээ.   НҮБ-ын...
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай (БОАЖЯ) хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” (ТХБ-II) төслийн Удирдах...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлыг 2020-2021 оны...