Заавар, зөвлөмж

Боловсролын хүрээлэнгээс “Багшийн журнал” хөтлөх зааврыг боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг тогтоож, бүх шатны боловсролын...