Author Archives: Админ

Тус уулзалтад Боловсролын хүрээлэнгийн захирал П.Лхагвасүрэн болон уг санаачилгыг боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд болон “Тэгш таван ухаан” ТББ тэргүүн, зөвлөх доктор Н.Нэргүй,...
TEMPLATE FOR THE COUNTRY INITIATIVE ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН УЛС ОРНЫ САНААЧИЛГЫН ЗАГВАР
ЕАБХАБ-ын ҮЦАЭДК-аас Төв Азийн орнуудад боловсролын хөтөлбөр (хос болон олон хэлт) хэрэгжүүлдэг билээ. Энэхүү хөтөлбөрт Казахстан, Киргизстан, Таджикистан зэрэг улс хамрагддаг байна....
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-ноос 10...
Боловсролын хүрээлэнгийн СБСОСС-ын мэргэжил, арга зүйн удирдлагын доор БШУ-ны сайдын 2020 оны А/88 тоот тушаалаар батлагдсан багийн бүрэлдэхүүн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл,...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэнгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор, Тэгш хамруулан сургах боловсролыг дэмжих төв...
Боловсролын хүрээлэн нь Монгол хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судлах 1-р шатны судалгааг 2014 онд, 2-р шатны судалгааг 2019 онд хийж үр дүнг нь...
Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2021 оны 9-р сарын 13-ны өдрөөс 24-ний өдрүүдэд...
Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилтуудад бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, асаргаа халамж, хамгаалал, хөгжил боловсролыг цогцоор нь дэмжих бодлого боловсруулахыг...
Засгийн Газраас Улсын Их Хуралд Боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах салбарын бусад хуулиудын төслийг өргөн барьсан. Энэ ажлын хүрээнд  УИХ-ын...