Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IX сарын 27 – X сарын 8

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-ноос 10 дугаар сарын 8-ны өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле хичээлийн сэдэв, хуваарь

Энд дарж үзнэ үү