Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IX сарын 13 – IX сарын 24

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2021 оны 9-р сарын 13-ны өдрөөс 24-ний өдрүүдэд цацах теле-хичээлийн хуваарь

Энд дарж үзнэ үү.