Теле хичээлийн агуулга, хуваарь III сарын 15 – III сарын 26

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 15-наас 26-ны өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле-хичээлийн сэдэв, зайн болон цахим сургалтын зохион байгуулалтын хуваарь.

Энд дарж үзнэ үү