Сурагчдын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа

Суурь боловсролын сурах бичиг зохиогчдын багийн гишүүд, ЕБС-ийн VI-IX ангийн сурагчдын уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтын үеэр сурагчид зохиогчдын багийн гишүүдээс сурах бичгийн талаар сонирхсон асуултаа асууж, хариулт авлаа.