Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор

Секторын алсын хараа:

Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, тэгш хамран сургах боловсролын шинжлэх ухааны үндэслэлтэй онол, арга зүйн судалгааны нэгдмэл үйл ажиллагаанд хувь нэмэр оруулна.

Секторын эрхэм зорилго:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, тэгш хамран сургах боловсрол, арга зүйн чиглэлээр тэргүүлэгч хамт олон байна.

Үнэт зүйлс:

  1. Чанартай судалгаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, тэгш хамран сургах боловсролын чиглэлээр суурь болон хавсарга судалгаа

  1. Судалгааны ур чадвар, чадавхи

Үндэсний хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, тэгш хамран сургах боловсролын асуудлаар судалгаа хийх чадавхи, тэргүүлэх чадвар

  1. Хүмүүнлэг, хамтын ажиллагаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, тэгш хамран сургах боловсролын чиглэлээр олон улсын болон үндэсний түвшний хамтын ажиллагаа

  1. Шинжлэх ухаанч хандлага

Хөгжлийн бэрхшээл судлал, тэгш хамран сургах боловсролын шинжлэх ухааны онол, арга зүйн мэдээллийг боловсруулах, мэдлэг бүтээх, нийтэд түгээгч сектор байна.

Ажилтан, албан хаагчид:

Албан тушаалОвог. нэрУтасны дугаарEmail хаяг
1Сектроын эрхлэгч, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын бодлогын судалгаа хариуцсан ЭШАЦ.Цэвэгмид98110214tsevegmid@mier.mn
2Тусгай хэрэгцээт боловсролын хөтөлбөрийн судалгаа хариуцсан ЭШАО.Ирвэс99053283irves@mier.mn
3Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан ЭШАА.Аззаяа89922993azzaya@mier.mn
4Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн оношилгоо үнэлгээний судалгаа хариуцсан ЭШАЭ.Нарантуяа80949449narantuya@mier.mn