2013 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай

Нэг. Нийтлэг зүйл

1. Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, удирдах ажилтны дунд зохиогдох оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго нь боловсролын байгууллагын өмнө тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, багшид мэргэжил арга зүйн бодитой дэмжлэг үзүүлэх, багш, удирдах ажилтны судалгаа, шинжилгээний арга зүйг сайжруулах, харилцан суралцахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

2.  2013 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах “ Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи, аргазүй” сэдэвт хурлыг сургууль, орон нутаг, үндэсний хэмжээнд зохион байгуулна.

Хоёр. Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд ирэх илтгэлүүдэд тавигдах шаардлага

Оны  шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлыг дараах шалгуураар дүгнэнэ.

  1. Шинэлэг үзэл санаа ба онол, аргазүй
   1. Онолтой уялдуулсан байдал
   2. Асуудлыг шийдвэрлэх арга, аргачлалыг сонгосон байдал
   3. Судалгааны мэдээлэл цуглуулж боловсруулсан байдал
  2. Практик хэрэглээ
  3. Илтгэлийн бүтэц
  4. илтгэлийн сэдэв буюу гарчиг,
  5. илтгэгчийн овог нэр,
  6. сургууль, хаяг,
  7. түлхүүр үг (4-5 үг),
  8. оршил (судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага, дэвшүүлж буй асуудал,  судалгааны арга зүй),
  9. судалгааны зорилго, зорилт,
  10. сорил туршилт хийсэн, гүйцэтгэсэн, боловсруулсан арга,
  11. үндсэн хэсэг (онолын хэсэг болон хийсэн судалгаа, түүний үр дүн),
  12. судалгааны дүгнэлт (судалгааны үр дүнд тулгуурлаж бичсэн дүгнэлт, түүнд үндэслэсэн санал),
  13. хавсралт, ном зүй, ишлэл (зохих стандартын дагуу хийгдсэн) зэрэг орно.

Холбоо барих утас: 70139096,98234567

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН
ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА  ХУРАЛ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Шинэ мэдээ

Зарлал

Зарлал

Боловсрол судлалын чиглэлээр суралцаж буй о...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН...

Ерөнхий боловсролын сургуулийн эх хэл (Каза...

“ МОНГОЛЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ДЭЭД...

ХХ зууны Монголын дээд боловсрол, шинжлэх уха...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН...

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН...

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дараах сурах...

Та манай цахим хуудасны хандалтын бүлгүүдийн алинд хамаарах вэ?

Сайтад

Бидэнд 2 зочид онлайн байна
324221
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоног
Өмнөх 7 хоног
Энэ сар
Өмнөх сар
Нийт
99
631
2627
180997
9519
13726
324221

Таны IP: 54.198.74.15