ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын төр, Засгийн газраас хилийн чанад дахь монгол иргэд, тэдний үр хүүхдийн монгол хэл, соёлын боловсролд ихээхэн анхаарч байна. Тухайлбал, УИХ-аас баталсан Боловсролын багц хуулиуд, “Монгол хэлний тухай хууль”-д дээрх асуудалтай холбогдох зүйл заалт бүхий нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. Түүнчлэн Дэлгэрэнгүй

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд

Эрдэм шинжилгээний бүтээлээс: Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа I хэсэг. 1.0 х.х. “Боловсрол судлал” сэтгүүл. №05., УБ 2. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа Дэлгэрэнгүй

Тува хэлний сургалтын гарын авлагууд

Монгол улсын 2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор монгол улсад 5160 орчим тува иргэд амьдардаг гэсэн дүн гарсан байдаг. Тэд ихэвчлэн Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Ховд аймгийн төв, Буянт, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сум болон Улаанбаатар хот, Эрдэнэт, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв Дэлгэрэнгүй

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектороос гаргасан зарим бүтээгдэхүүнүүд

Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, судалгааны тайлан, ном, сурах бичиг, гарын авлага (2016) АХБ-ны “Чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа” төсөл., “Боловсролын чанарт нөлөөлөх сургуулийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох” судалгааны тайлан. (2016) БСШУЯ., Швейцарийн хөгжлийн агентлаг., “БДБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, хичээл үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл Дэлгэрэнгүй

Сурах бичгийн судалгааны сектороос…

2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр зохиож хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх дараах сурах бичиг, багшийн номын зохиогчийн багийг шалгаруулан саналыг БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Үүнд: Суурь боловсрол /6-9-р анги/-ын 16 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10, 11 дүгээр анги/-ын заавал судлах Дэлгэрэнгүй