Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, арга зүйч, удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтнуудын хүрээнд зохион байгуулагддаг “Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын сэдэв 2017 онд “СУРАЛЦАГЧДЫН УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭЭ – СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” хэмээн товлов. Үндэсний хэмжээнд хурал III Дэлгэрэнгүй

Боловсролын хүрээлэнгийн түүхт 60 жил

1956 онд БМДИ нэртэйгээр байгуулагдаж, 1963 онд Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн, 1991 онд Боловсролын хүрээлэн болж өргөжин хөгжсөн, манай улсын бүх шатны боловсрол, сургалтын эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндэсний энэхүү хүрээлэн 1958 онд политехник боловсролын үзэл баримтлал боловсруулах, 1959 онд үндэсний Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтын өнөөгийн байдал

Монгол Улсад 2015-2016 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын 101 сургалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээрээс төрийн өмчийн 14, төрийн бус өмчийн 59 сургууль магистр, докторын түвшний сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Магистрын 374 мэргэжлийн 71 багц, докторын 243 мэргэжлийн Дэлгэрэнгүй

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ сэдэвт мэдээлэл хийв

Засгийн газар Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын төслийг, төрийн захиргааны төв байгууллага төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төслийг, төрийн захиргааны төв байгууллага болон Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн Дэлгэрэнгүй

Сурах бичгийн судалгааны сектороос…

2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр зохиож хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх дараах сурах бичиг, багшийн номын зохиогчийн багийг шалгаруулан саналыг БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Үүнд: Суурь боловсрол /6-9-р анги/-ын 16 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10, 11 дүгээр анги/-ын заавал судлах Дэлгэрэнгүй