Онцлох мэдээ

Манай орны нөхцөлд анги танхимд сурах бичиг, нэмэлт гарын авлага, ном хичээлийн хэрэгслээ үлдээж хадгалах сав, байхгүйн улмаас өдөр бүр цүнхэндээ үүрч...
Суурь боловсролын сурах бичиг зохиогчдын багийн гишүүд, ЕБС-ийн VI-IX ангийн сурагчдын уулзалт зохион байгуулав. Уулзалтын үеэр сурагчид зохиогчдын багийн гишүүдээс сурах бичгийн...
Өв соёлоо хамгаалах, үндэсний эрх ашгаа дээдлэх, “Монгол бичиг” үндэсний гуравдугаар хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх хүрээнд юникодын асуудал, олон нийтэд мэдээллийг зөв хүргэх,...
“Хүүхэд хэрэглэгч” өдөрлөгийн хүрээнд бага ангийн монгол хэл, математикийн сурах бичгийн зохиогчид ерөнхий боловсролын 33, 21, 2-р сургуулийн IV, V ангийн сурагчидтай...
Тайлангийн 1-р бүлэгт тусгагдсан "Улс орны хам нөхцөл", "Сургуулийн өмнөх боловсрол", "Бага дунд боловсрол", "Мэргэжлийн боловсрол, сургалт", "Дээд боловсрол", "Насан туршийн боловсрол"...
“Төв Азийн олон хэлт болон олон соёлт боловсролын мэдээлэл-арга зүйн хөтөч”-ийн ээлжит дугаарыг Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгааны...
Өнөөдөр буюу 2019 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр Боловсролын Хүрээлэнгийн Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгааны сектор (ҮЦГМХБСС)-ийн...
Боловсролын хүрээлэн БСШУС-ын сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан тусгай 9, манлайллын 2, хэрэгжүүлбэл зохих 52 арга хэмжээг 92.2 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр биелүүлж...
Долоо хоног бүр зохион байгуулагддаг "Мэдлэгийн цаг" өнөөдөр боллоо. Энэ удаагийн "Мэдлэгийн цаг" -т дээд боловсрол судлаач, доктор, профессор Дэндэвийн Бадарч Боловсролын...
БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /KOICA/ -ын санхүүгийн дэмжлэгээр БНСУ-ын Сургалтын хөтөлбөр-үнэлгээний хүрээлэн /КICE/ -ээс зохион байгуулсан “ЕБС-ийн 6-12 дугаар ангийн...