Үйл явдлын мэдээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ивээл дор БСШУСЯ хариуцан “Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү...
Тогтвортой хөгжил- Дээд боловсрол үндэсний чуулган 2018 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Энэ хүрээнд их,...
СУДАЛГАА, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ - 12 зорилгын хүрээнд 54 зорилтод ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Биелэлтийн дундаж 28 хувь. - Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны чиглэлээр судалгаанд...
Хамтран ажиллагч байгууллагуудын анхааралд: Манай байгууллага үйл ажиллагааныхаа бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулах, чанаржуулах зорилгоор боловсруулсан стратеги төлөвлөгөө /2018-2022/ -ний төслийг веб сайтдаа нийтлэж...
ЕБС,Цэцэрлэгийн багш ,  удирдах ажилтнуудын дунд жил бүр зохион байгуулдаг оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал энэ жил “СУРАЛЦАГЧДЫН УХААЛАГ...
“БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН (БХ) – ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР Сургалтын зорилго: Байгууллагын чадамжийг дээшлүүлэх Байгууллагын тогтвортой хөгжих төлөвлөгөө хэлэлцэх, боловсруулах Эрдэм...
Боловсролын хүрээлэнгийн судлаачид ИНЧОНЫ ТУНХАГЛАЛ Тогтвортой хөгжлийн зорилго 4 хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээний асуудлаар дотоод сургалт зохион байгуулав.
БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн хамтран аймаг нийслэлийн боловсрол соёл, урлагийн газар хэлтэсийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд “СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ...
Монгол Улсад 2015-2016 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын 101 сургалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээрээс төрийн өмчийн 14, төрийн бус өмчийн...
Засгийн газар Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын төслийг, төрийн захиргааны төв байгууллага төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төслийг, төрийн захиргааны төв...