Зарлал

2

11 сар

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд ирүүлэх илтгэлийн тухай

Аймгуудын боловсрол, соёл, урлагийн газарт

9

3 сар

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, арга зүйч, удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтнуудын хүрээнд зохион байгуулагддаг “Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын сэдэв 2017 онд “СУРАЛЦАГЧДЫН УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭЭ – СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” хэмээн товлов. Үндэсний хэмжээнд хурал III үе шаттайгаар зохион байгуулагдах бөгөөд улсынх 2017 оны 11 сард зохион байгуулагдана. I шатны шалгаруулалт сургууль, цэцэрлэгийн түвшинд, II шатны шалгаруулалт, аймаг, дүүргийн түвшинд зохион байгуулагдаж аймаг, дүүрэг бүрээс 1...