Мэдээлэл

Архангай аймгийн Чулуут сумын ЕБС-ийн багш нарт Боловсролын хүрээлэнгийн дэд захирал доктор /Ph.D/, дэд профессор Р.Нямцэрэн боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагын үндсэн чиг...
2020 оны 1 сарын 02 ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын ЕБС-ын захирал, сургалтын менежер, 23 багшийн бүрэлдэхүүнтэй баг Боловсролын хүрээлэнгийн үйл...
Улс орнууд хэлний олон төрлийг хөхиүлэн дэмжсэн боловсролын бодлогоо өргөжүүлж, хос/олон хэлт боловсролыг нийгмийн ойртон нягтрах, тогтвортой байдлыг хангахад ач холбогдолтой гэж...
  Орон нутгийн өөрийн үнэлгээний хуудас Сургуулийн өөрийн үнэлгээний хуудас Багшийн өөрийн үнэлгээний хуудас
Боловсролын хүрээлэнгээс жил бүр үндэсний хэмжээнд зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлын сэдвийг хүргүүлж, зохион байгуулалттай холбоотой зарим нэг өөрчлөлт хийснийг анхаарч орон...
Боловсролын хүрээлэнгийн Хүний хөгжлийн судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Бүрэнжаргалын маань гэр бүлийн хүн Б. ГАРЬД нь бөөр солиулах мэс засалд яаралтай...
БСШУСЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэн, БМДИ, БҮТ-ийн удирдлага, судлаач, арга зүйч мэргэжилтнүүд болон ЕБС-ийн багш нарын төлөөлөл бүхий баг КОЙКА олон улсын хамтын...
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН ХУРААНГУЙ МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН
“Хүүхдийн цогц хөгжлийн оношилгооны суурь судалгаа”-ы судлаачдад зориулсан 2 өдрийн сургалт амжиллтай болж өнгөрлөө. Судалгааны гол зорилго нь 3-17 хүртэлх насны хүүхэд,...