СУРАХ БИЧИГ

24

2 сар

Тува хэлний сургалтын гарын авлагууд

Монгол улсын 2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор монгол улсад 5160 орчим тува иргэд амьдардаг гэсэн дүн гарсан байдаг. Тэд ихэвчлэн Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Ховд аймгийн төв, Буянт, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сум болон Улаанбаатар хот, Эрдэнэт, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгийн нутагт оршин суудаг. Тува иргэд хэл, түүх, ёс заншил, өв соёлоо өнөөг хүртэл хадгалж үлдсэн бөгөөд хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх чин хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг нь бидний судалгаанаас ажиглагдаж байна....

14

2 сар

Сурах бичгийн судалгааны сектороос…

2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр зохиож хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх дараах сурах бичиг, багшийн номын зохиогчийн багийг шалгаруулан саналыг БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Үүнд: Суурь боловсрол /6-9-р анги/-ын 16 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10, 11 дүгээр анги/-ын заавал судлах хичээлийн 20 нэрийн сурах бичиг, Тусгай хэрэгцээт боловсролын 4 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10-12 дугаар анги/-ын сонгон судлах хичээлийн 14 нэрийн багш.