Тушаал

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 12 дүгээр  сарын 02 -ны өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/55 дүгээр тушаал http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/12/tushaala55.pdf
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 19-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/11/A52-.pdf (11 дүгээр сарын...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 11-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал (11 дүгээр сарын 11-нээс...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20 -ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 03 дүгээр сарын 23 -ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг...
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа....
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа....