Онцлох мэдээ

Өнгөрсөн 1 жил гаруйн хугацаанд  ЕБС-ийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж чадаагүйн улмаас сурагчид агуулгын хоцрогдолд ороод байгаа билээ. Энэ асуудлыг...
Цахим орчинд хүүхдүүдийн мэдлэг авахуйц шинэлэг контент болох ЦАХИМ АЯЛАЛ буюу сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын интерактив жишиг хичээлүүдийг бэлтгэн econtent.edu.mn сайтад байршуулаад байгаа билээ.   НҮБ-ын...
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай (БОАЖЯ) хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” (ТХБ-II) төслийн Удирдах...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлыг 2020-2021 оны...
Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын 3 болон 5 дугаар сургуулиудад  СХИС арга зүйг туршин нэвтрүүлэх ажилтай холбоотой ҮЦГМХБС-ны сектор 2021 оны 3 дугаар...
Өнөөдөр Монгол Улсын Их Хурлын болон Засгийн Газрын гишүүн, БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, сайдын ахлах зөвлөх М.Батгэрэл, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга С.Ганбаатар, Бага,...
БШУЯ-аас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эхний ээлжийн Архангай, Булган, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв, Завхан аймагт “Хүүхэд хөгжлийн...
Сурагчдын амралтын үеийн сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагаа Зохион байгуулагдах хугацаа: 2021 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр.10-11 цагт. Оролцогчид: БСУГ-ын дарга,...
Сурагчдын амралтаар үндэсний хэмжээнд 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн нийт 600 орчим багш нар ахлах ангийн сурагчдад  судлагдахуун тус  бүрээр  3-7 удаагийн...