Үйл явдлын мэдээ

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай (БОАЖЯ) хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” (ТХБ-II) төслийн Удирдах...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлыг 2020-2021 оны...
Өнөөдөр Монгол Улсын Их Хурлын болон Засгийн Газрын гишүүн, БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, сайдын ахлах зөвлөх М.Батгэрэл, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга С.Ганбаатар, Бага,...
БШУЯ-аас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эхний ээлжийн Архангай, Булган, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв, Завхан аймагт “Хүүхэд хөгжлийн...
Сурагчдын амралтын үеийн сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагаа Зохион байгуулагдах хугацаа: 2021 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр.10-11 цагт. Оролцогчид: БСУГ-ын дарга,...
Сурагчдын амралтаар үндэсний хэмжээнд 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн нийт 600 орчим багш нар ахлах ангийн сурагчдад  судлагдахуун тус  бүрээр  3-7 удаагийн...
ЕБС-ийн бага, дунд, ахлах ангийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэглэх, анги, кабинет, лабораторид байх шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн,...
Монгол улсын БШУЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэн, ОХУ-ын Боловсролын академи “Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурав. Хоёр байгууллага нь улс хоорондын шинжлэх ухааны...
Дэлхий нийтэд онцгой нөхцөл байдал (Цар тахал) үүссэнээс шалтгаалан сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжсэн нь багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд...