Мэдээлэл

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-с 30-ний...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-наас 9-ний...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 15-наас 26-ны...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 1-нээс 12-ны...
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай (БОАЖЯ) хамтран хэрэгжүүлдэг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” (ТХБ-II) төслийн Удирдах...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний хурлыг 2020-2021 оны...
Баян-Өлгий аймгийн ерөнхий боловсролын 3 болон 5 дугаар сургуулиудад  СХИС арга зүйг туршин нэвтрүүлэх ажилтай холбоотой ҮЦГМХБС-ны сектор 2021 оны 3 дугаар...
Өнөөдөр Монгол Улсын Их Хурлын болон Засгийн Газрын гишүүн, БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан, сайдын ахлах зөвлөх М.Батгэрэл, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга С.Ганбаатар, Бага,...
Теле-хичээлийн-хуваарь-2Download