Author Archives: Админ

ҮНДЭСЛЭЛ Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын дунд жил бүр уламжлал болгон явуулдаг “Оны шилдэг илтгэл” шалгаруулдаг үндэсний хурлыг 1967 оноос тухайн...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 25-наас 11...
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 11-нээс 22-ны...
Дэлхийн улсууд хөгжил дэвшлийн төлөөх хүчин чармайлтаа нэгтгэн Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг батлан хэрэгжүүлж, энэ зорилтын гадна нэг ч орныг, улс дотроо ганц...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэнгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор, Тэгш хамруулан сургах боловсролыг дэмжих төв...
Тус уулзалтад Боловсролын хүрээлэнгийн захирал П.Лхагвасүрэн болон уг санаачилгыг боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүд болон “Тэгш таван ухаан” ТББ тэргүүн, зөвлөх доктор Н.Нэргүй,...
TEMPLATE FOR THE COUNTRY INITIATIVE ON EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН УЛС ОРНЫ САНААЧИЛГЫН ЗАГВАР
ЕАБХАБ-ын ҮЦАЭДК-аас Төв Азийн орнуудад боловсролын хөтөлбөр (хос болон олон хэлт) хэрэгжүүлдэг билээ. Энэхүү хөтөлбөрт Казахстан, Киргизстан, Таджикистан зэрэг улс хамрагддаг байна....
Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-ноос 10...
Боловсролын хүрээлэнгийн СБСОСС-ын мэргэжил, арга зүйн удирдлагын доор БШУ-ны сайдын 2020 оны А/88 тоот тушаалаар батлагдсан багийн бүрэлдэхүүн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл,...