Author Archives: Админ

БШУЯ-аас Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эхний ээлжийн Архангай, Булган, Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв, Завхан аймагт “Хүүхэд хөгжлийн...
Сурагчдын амралтын үеийн сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагаа Зохион байгуулагдах хугацаа: 2021 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр.10-11 цагт. Оролцогчид: БСУГ-ын дарга,...
Сурагчдын амралтаар үндэсний хэмжээнд 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн нийт 600 орчим багш нар ахлах ангийн сурагчдад  судлагдахуун тус  бүрээр  3-7 удаагийн...
2012 оны 12 -р сарын 24 -ний өдөр Боловсролын хүрээлэн онлайн хэлбэрээр болон facebook хуудсаар дамжуулан эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш нарын...
2012 оны 12 -р сарын 24 -ний өдөр Боловсролын хүрээлэн онлайн хэлбэрээр болон facebook хуудсаар дамжуулан эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш нарын...
ЕБС-ийн бага, дунд, ахлах ангийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэглэх, анги, кабинет, лабораторид байх шаардлагатай багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэглэгдэхүүн,...
Монгол улсын БШУЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэн, ОХУ-ын Боловсролын академи “Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурав. Хоёр байгууллага нь улс хоорондын шинжлэх ухааны...
Дэлхий нийтэд онцгой нөхцөл байдал (Цар тахал) үүссэнээс шалтгаалан сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжсэн нь багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд...
“Эх хэлд суурилсан олон хэлний боловсрол: төлөвлөлт, менежмент, сургалт, үнэлгээний асуудал” сэдэвт энэхүү сургалтыг ЕАБХАБ-ын Төв Азийн боловсролын төсөл, Боловсролын хүрээлэнгийн ҮЦГМХБСС...