Теле хичээлийн агуулга, хуваарь X сарын 25 – XI сарын 05

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 25-наас 11 дүгээр сарын 5-ны өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле хичээлийн сэдэв, хуваарь

Энд дарж үзнэ үү