Теле хичээлийн агуулга, хуваарь V сарын 03 – V сарын 14

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 5 дугаар сарын 3-с 14-ний өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле-хичээлийн сэдэв, зайн болон цахим сургалтын зохион байгуулалтын хуваарь.

Энд дарж үзнэ үү