Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IV сарын 5 – IV сарын 9

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле-хичээлийн сэдэв, зайн болон цахим сургалтын зохион байгуулалтын хуваарь.

Энд дарж үзнэ үү