Теле хичээлийн агуулга, хуваарь III сарын 1 – III сарын 12

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 3 дугаар сарын 1-нээс 12-ны өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле-хичээлийн сэдэв, зайн болон цахим сургалтын зохион байгуулалтын хуваарь.

Энд дарж үзнэ үү