“СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: /Танхимын ба цахим хичээл/ АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал явагдана.

БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс Цэцэрлэг болон ЕБС-ийн  багш, удирдах ажилтнуудын дунд 54 дэх жилдээ зохион байгуулж буй эрдэм шинжилгээний хурлыг 2020-2021 оны хичээлийн жилд “СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: /Танхимын ба цахим хичээл/ АСУУДАЛ, ШИЙДЭЛ” сэдвийн дор явуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү…