АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАРТ: Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Коронавируст халдварт цар тахлаас хамаарсан онцгой нөхцөл байдалд 2020-2021 оны хичээлийн жилийг эхлүүлэхтэй холбоотойгоор Боловсрол, шинжпэх ухааны сайдын 2020 оны А/17 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар “Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журам”-ыг баталсан.


Энэхүү түр журмын дагуу танхимын болон танхимын бус (теле, цахим) хичээл, сургалтыг төлөвлөх, зохион байгуулахтай холбоотойгоор дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Дараах холбоосоор дэлгэрэнгүй уншина уу.

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/08/zuvlumj_hurguuleh.pdf