Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа.

ЕБС, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтны 2019-2020 оны хичээлийн жилийн “Суралцагчдын ялгаатай байдлыг сургалтад харгалзах нь – үйл ажиллагаа, үр дүн” сэдэвт илтгэлийн эмхэтгэлийг цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргэж байна. Эмхэтгэлийг доорх линкээр орж уншиж танилцана уу.