2020 оны 9 дүгээр сараас хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг хэлэлцлээ

БСШУСЯ -ны сайдын А/286 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг 2020 оны 9 дүгээр сард зохион байгуулах бататгах хичээлүүдийн агуулга, арга зүйн зөвлөмж боловсруулах ажлын хэсгийн бүтээгдэхүүнийг хэлэлцэж зарим багийн боловсруулсан зөвлөмжийг хүлээн авлаа. Мөн зарим багийн боловсруулсан зөвлөмжийг дахин сайжруулах саналыг хэлэлцлээ.