Теле-хичээлийн агуулга хуваарь

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа.

Доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/03/tele-hicheel_2020.03.09-27.pdf