“Дээд боловсролын салбарын нэр томьёоны тайлбар толь”-ийн анхны хувилбарт санал авч байна.

Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд бүтээж буй “Дээд боловсролын салбарын нэр томьёоны тайлбар толь”-д тусах нэр томьёоны тайлбарын анхны хувилбарыг хянах, засан сайжруулах зорилгоор цахим санал, судалгааг үндэсний хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 15-25-ны өдөр явуулж байна. Та өөрийн санал, шүүмжээ дараах линк рүү нэвтрэн орж өгнө үү

Энд дарж санал өгнө үү.