Сургалт зохион байгуулагдлаа.

Өчигдөр буюу 2019 оны 3 сарын 27 -ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд ЕБС-ийн түвшинд сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих, суралцахуйн удирдамжийг сайжруулах ажлын хэсгийн сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан багийн гишүүд ахлагч, судлаачид, их дээд сургууль болон ЕБС-ийн төлөөлөл бүхий 60 гаруй хүн оролцлоо