Сурах бичгийн зохиогчид сурагчидтай уулзалт зохион байгууллаа.

“Хүүхэд хэрэглэгч” өдөрлөгийн хүрээнд бага ангийн монгол хэл, математикийн сурах бичгийн зохиогчид ерөнхий боловсролын 33, 21, 2-р сургуулийн IV, V ангийн сурагчидтай уулзаж, сонирхсон асуултад нь хариулт өглөө.