Сурах бичигт санал авч байна

ЕБС -ийн сурах бичигт багш, суралцагч, эцэг эхчүүдээс санал авч байна.

 

Та саналаа бичихдээ дараах зүйлийг анхаарна уу.

– Сурах бичгийн хуудас бүрд санал өгөх шаардлагагүй

– Саналаа сурах бичгийн хуудас харагдаж байгаа хэсэгт тэмдэглэх

– Санал бичихдээ сэдэв дасгал даалгаврын дугаарыг тодорхой бичих

 

Та доорх холбоос дээр дарж сурах бичгээ сонгоод саналаа бичиж оруулна уу.

http://43.228.131.34/app/

(Дээрх холбоосоор нэвтэрч ажиллахдаа компьютер ашиглан ажиллах нь илүү тохиромжтой болохыг анхаарна уу)