Төв Азийн олон хэлт болон олон соёлт боловсролын мэдээлэл-арга зүйн хөтөч

“Төв Азийн олон хэлт болон олон соёлт боловсролын мэдээлэл-арга зүйн хөтөч”-ийн ээлжит дугаарыг Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгааны секторээс анх удаа монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Цаашид дараа дараагийн дугаарыг хөрвүүлэн хэвлүүлэх болно.

Энд дарж үзнэ үү