Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд ашиглах сурах бичгүүдийн жагсаалт

Бага ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу.

Дунд ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу.

X ангийн сурах бичгүүд

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл Х 2017  
http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2018/08/3-1-210×300.jpg
2 Уран зохиол Х 2017  
3 Математик Х 2017
4 Биологи Х 2017  
5 Физик Х 2017  
6 Хими Х 2017  
7 Монголын түүх Х 2017  
8 Нийгэм судлал Х 2017  
9 Газарзүй Х 2017  
10 Англи хэл X (CD–тэй) 2017  
11 Орос хэл X (CD–тэй) 2017  
12 Дизайн, технологи X Шинээр гарна
13 Бизнес судлал X 2017  
14 Мэдээллийн технологи X Шинээр гарна
15 Үндэсний бичиг X-XI 2017  

XI ангийн сурах бичгүүд

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл ХI 2017  
2 Уран зохиол ХI 2017  
3 Математик ХI 2017  
4 Биологи ХI 2017  
5 Физик ХI 2017  
6 Хими ХI 2017  
7 Монголын түүх ХI 2017  
8 Нийгэм судлал ХI Шинээр гарна
9 Газарзүй ХI 2017  
10 Англи хэл XI (CD–тэй) 2017  
11 Орос хэл XI (CD–тэй) 2017  
12 Дизайн, технологи XI Шинээр гарна
13 Бизнес судлал XI 2017  
14 Мэдээллийн технологи XI Шинээр гарна
15 Үндэсний бичиг X-XI 2017  

XII ангийн сурах бичгүүд

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл, бичиг ХII Шинээр гарна
2 Үндэсний бичиг XII Шинээр гарна
3 Уран зохиол Шинээр гарна
4 Математик XII Шинээр гарна
5 Англи хэл XII (CD-тэй) Шинээр гарна
6 Орос хэл XII (CD-тэй) Шинээр гарна
7 Дизайн технологи XII Шинээр гарна
8 Мэдээллийн технологи XII Шинээр гарна