Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн судалгаа

Тогтвортой хөгжил- Дээд боловсрол үндэсний чуулган 2018 оны 1 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Энэ хүрээнд их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн хэрэгцээ, тулгарч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор цахим асуулга – судалгааг үндэсний хэмжээнд явуулж байна. Иймд Та судалгаанд идэвхтэй оролцож, бидэнд дэмжлэг үзүүлнэ үү.

Судалгааг 2018 оны 1 дүгээр сарын 9 – 10 -нд өгч дууссан байна. Энд дарж судалгаанд нэвтэрнэ үү!

Боловсролын хүрээлэнгийн Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны сектор

МУИС -ийн Социологийн тэнхим