Боловсролын хүрээлэнгийн стратеги төлөвлөгөө (2018 – 2022)

Хамтран ажиллагч байгууллагуудын анхааралд:

Манай байгууллага үйл ажиллагааныхаа бодлого, төлөвлөлтийг сайжруулах, чанаржуулах зорилгоор боловсруулсан стратеги төлөвлөгөө /2018-2022/ -ний төслийг веб сайтдаа нийтлэж байна. Стратеги төлөвлөгөөний төслийг энд дарж үзнэ үү!

 

Боловсролын хүрээлэнтэй хамтран ажиллах болон тус стратеги төлөвлөгөөний талаарх санал, хүсэлтийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл хүлээн авч байна. Та саналаа info@mier.mn хаягаар ирүүлнэ үү!

 

Баярлалаа!

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН