ЕБС, Цэцэрлэгийн багш нарын 2017 оны Улсын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын үйл ажиллагаанаас…