ЕБС, Цэцэрлэгийн багш нарын 2017 оны Улсын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын үйл ажиллагаанаас…

IMG_1158 IMG_1154 IMG_1283 IMG_1166 IMG_1193 IMG_1511 IMG_1507 IMG_1505 IMG_1495 IMG_1492 IMG_1488 IMG_1482
<
>
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал доктор М.Итгэл хурлыг нээж үг хэлэв.