Дэлхийн иргэний боловсрол: Багшийн гарын авлага боловсруулан мониторинг хийсэн баг

ЮНЕСКО -ын дэмжлэгтэйгээр Боловролын хүрээлэнгийн дэргэд ажилласан Дэлхийн Иргэний боловсрол: Багшид зориулсан гарын авлага боловсруулан мониторинг хийсэн баг ажлын хэсэг Номхон далайн ойлголцлын төв (ЮНЕСКО) -д очиж ажлын үр дүнгээ ярилцав.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү!