Танилцуулга

Боловсролын хүрээлэнгийн ерөнхий танилцуулга

Алсын хараа: Монгол улсын боловсролын хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг тодорхойлж, Монгол хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Эрхэм зорилго: Боловсролын судалгаагаар олон улсын түвшинд хүрсэн эрдэм шинжилгээ, арга зүйн тэргүүлэгч байгууллага байна.

Зарчим:  Шинжлэх ухаанч байх зарчим:
– орчин үеийн шинжлэх ухааны үзэл баримтлал, арга зүйг хэрэглэх,
– судалгаа баталгаа нотолгоотой байх
– бүтээл үр өгөөжтэй байх
Хүмүүнлэг байх зарчим:
– хувь хүний болон хамт олны хүсэл эрмэлзлийг хүндэтгэх
– эрдэм, судалгааны академик эрх чөлөө, ёс зүйг дээдлэх
– бүтээл нь хүний болон нийгмийн сайн сайханд зориулагдсан байх
Чанартай, үр ашигтай байх зарчим:
– манай үйл ажиллагаа болон эрдмийн бүтээгдэхүүн нь боловсролын үйлчилгээний чанарын шаардлагыг хангах
– боловсрол, сургалтын судалгаа, арга зүйгээр боловсролын салбарын бүх шатны ажилтнуудад үйлчлэх
– боловсролын судалгааны мэдээллийг олон нийтэд түгээн сурталчлах

Байгууллагын бүтэц