Түүхэн товчоо

Багш нарын сурган хүмүүжүүлэх ухаан, заах арга зүйн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх болон сургууль, багш нарын тэргүүний туршлагыг шинжлэх ухааны үндэстэй судлан нэвтрүүлэх шаардлага тулгарч байсныг харгалзан БНМАУ -ын Сайд нарын зөвлөлийн шийдвэрээр  Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институтыг Гэгээрлийн яамны харьяанд байгуулж 1956 оны 4 -р сарын 15 -аас үйл ажиллагааг эхэлсэн нь эдүгээгийн Боловсролын хүрээлэнгийн үүсэл юм.

Он тоолол
Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх институт, 1956 
Захирал
1956-1957 Ц.Төртогтох
1957-1961 Ц.Шаравнямбуу
1961-1963 Д.Гомбосүрэн
Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хүрээлэн, 1963 
Захирал
1963-1969 Дэ.Гомбосүрэн
1969-1974 Д.Шагдарсүрэн
1974-1983 Д.Шагдар
1983-1988 Х.Дүгэр
1988-1990 З.Өлзийхутаг
Боловсролын хүрээлэн, 1991
Захирал
1990-1992 З.Өлзийхутаг
Боловсролын хөгжлийн хүрээлэн, 1992 
Захирал
1992-1995 Н.Бэгз
Боловсрол судлалын үндэсний хүрээлэн, 1995
Захирал
1995-1997 Н.Жадамбаа
Боловсролын хүрээлэн, 1997 
Захирал
1997-2014 Н.Бэгз
2014-2016 Э.Энхпүрэв
2016-одоо М.Итгэл