Зарлал

9

3 сар

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, арга зүйч, удирдах ажилтан, нийгмийн ажилтнуудын хүрээнд зохион байгуулагддаг “Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын сэдэв 2017 онд “СУРАЛЦАГЧДЫН УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭЭ – СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” хэмээн товлов. Үндэсний хэмжээнд хурал III үе шаттайгаар зохион байгуулагдах бөгөөд улсынх 2017 оны 11 сард зохион байгуулагдана. I шатны шалгаруулалт сургууль, цэцэрлэгийн түвшинд, II шатны шалгаруулалт, аймаг, дүүргийн түвшинд зохион байгуулагдаж аймаг, дүүрэг бүрээс 1...

2

2 сар

Ажилтан шалгаруулж авна

Боловсролын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, дэд ажилтнуудыг тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагын дагуу, зарласан мэргэжлийн чиглэлээршалгаруулж авна. Шалгаруулалтад орох хүмүүс жагсаалтад дурдсан мэргэжлүүдээс сонгож, дараах материалыг бүрдүүлэн, 2013 оны 02-р  сарын 20-ны дотор Боловсролын хүрээлэнд Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Багшийн хөгжлийн ордон,  # 301  тоот хаягаар ирүүлнэ үү.   * Шалгаруулалтад орохыг хүссэн өргөдөл * Иргэний үнэмлэх / хуулбар / * Анкет * Боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбар * Боловсрол, сургалтын онол, аргазүйгээр нийтлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт * Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан ажил олгогчийн ажил байдлын тодорхойлолт. Харилцах утас/факс: 99147032, 98234567 е-mail: sanjaabadam@mier.mn, ariuntungalag@mier.mn АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВАХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ Нэг. Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтны орон тоонд Сурах бичгийн онол, арга зүйн судалгааны секторын эрхлэгч...