Хүний хөгжлийн судалгааны сектор

Зорилго:

Хүний хөгжлийн судалгааны сектор нь хүний хөгжлийн судалгааг нас бие бялдар, сэтгэл зүй, сурах арга барил, чадварын чиглэлээр мэргэжлийн түвшинд тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилготой.

Үйл ажиллагааны зорилт:
Ойрын ирээдүй:
1. 2017 онд Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн судалгааг хэрэгжүүлэн хөгжлийн шалгуурыг тогтооно.
2. Хүүхэд залуусын хөгжлийн оношлогоог хийх мэдээллийн технологийг боловсруулна.
3. Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн оношлогооны арга зүйн талаар зөвлөмж боловсруулна.

Хэтийн:
1. Хүний хөгжлийн талаарх судалгааг нас, бие бялдар, сэтгэл зүйн хүрээнд тасралтгүй хэрэгжүүлнэ.
2. Хүний хөгжлийн оношлогооны цогц арга зүйг боловсруулна.
3. Хүний хөгжлийн судалгааны төв болж өргөжинө.

Ажилтан, албан хаагчид:

# Албан тушаал Овог нэр Холбогдох утас Холбогдох хаяг
1 Секторын эрхлэгч, хүний хегжлийн бодлогын судалгаа хариуцсан ЭША Н.Бэгз 70129404 begz@mier.mn
2 0-5 насны хүүхдийн хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Ц.Лхагвасүрэн lkhagvasuren@mier.mn
3 6-10 насны хүүхдийн хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Баярмаа bayarmaa@mier.mn
4 11-14 насны хүүхдийн хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Г.Бүрэнжаргал burenjargal@mier.mn
5 15-17 насны хүүхдийн хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Б.Энхбаяр enkhbayar@mier.mn
6 18-аас дээш насны хүний хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Наранцэцэг narantsetseg@mier.mn
7 Цахим оношилгоо, статистик хариуцсан ЭША Б.Ариунтунгалаг ariuntungalag@mier.mn
8 Салбарын хуний неецийн хегжлийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Хишигболд 70125286