Теле-хичээлийн агуулга хуваарь

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/06 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа.

tele-hicheel_2020.03.09-27