ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ШИНЭЭР ЗОХИОГДОЖ БУЙ СУРАХ БИЧГИЙН ЗОХИОГЧИЙН ЭХЭД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Тогтвортой хөгжил улсын 2 дугаар зөвлөгөөнд оролцогч багш нараас ирүүлсэн саналыг үндэслэн сурах бичгийн зохиогчийн эхийг сайтад байршуулан санал авах ажлыг зохион байгуулж байна. Уг зохиогчийн эх нь хэвлэлийн эх бэлтгэлд ороогүй, хяналтын уншилт бүрэн хийгдээгүй байгааг анхаарна уу. Та бүхнээс зохиогчийн эхийг сургалт, үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх, санал өгөхөөс бусад хэлбэрээр ашиглахгүй (Share хийхгүй, постлохгүй г.м) байхыг хүсье.

Та сурах бичгийн нэр дээр дарж үзнэ үү.

Та саналаа textbook@mier.mn хаягаар илгээнэ үү.